Välkommen till SMART Studying

Att läsa programmet.

För att komma till de olika delarna i kursen klickar du på SMART Studying i menyn till vänster. Nu i början har du tillgång till del 1. Övriga delar blir tillgängliga efter hand under kursens gång.

Hemläxor

Hemläxor är en av de viktigaste delarna i den här kursen. Hemläxor är uppgifter där du själv tränar på tekniker du lärt dig i programmet. När du fyllt i svaren på övningarna kan du skicka in dem till din mentor och få tillgång till nästa del.

Tryck på knappen Smart Studying när du är redo att komma igång med programmet.