Rescuetime

Technology

Rescuetime är ett program som kan hjälpa dig minska uppskjutande genom att mäta vad du spenderar tid på när du använder datorn.

Du kan med några knapptryckt enkelt ställa in mål för vad du vill uppnå, t.ex. att vara distraherad max 1 h om dagen eller arbeta minst 2 h om dagen med studier.

Rescuetime håller i bakgrunden reda på hur produktiv du är samt hur mycket du distraheras. På så sätt får du en överblick över när du är som mest produktiv så du kan planera dina studier efter tider som passar.

Här kan du ladda hem Rescuetime

Här kan du ladda hem Rescuetime till datorn.

Applikation för Android

Här kan du ladda hem Rescuetime till Android.

Close Menu