Hjälp för att få in en ny rutin

Hemläxor är det som du kommer arbeta mest med under kursen. Hemläxorna är övningar som du själv arbetar med och baseras på det material som presenterats i kursen. Den här kursen handlar om att träna in ett bra rutin för organisering. Glöm inte bort att ju mer du övar med hjälp av hemläxorna, desto bättre kommer det gå. Lycka till!

Close Menu