Fyll i några egna mål med kursen och om det är mål som är långsiktiga eller kortsiktiga.

Här är några exempel på mål:

 

  • Få mer tid över till familj och vänner.
  • Stressa mindre genom ökad struktur.
  • Lära mig använda min smartphone för organisering.
  • Sluta skjuta upp saker.
  • Lära mig använda “Att göra listor”.
  • Hitta ett fungerande system för påminnelser.
  • Att lära mig använda att-göra-listor på ett bra sätt
  • Kunna behålla uppmärksamheten under längre tid när jag arbetar.
  • Hitta en studierutin som jag är nöjd med.
  • Klara av att studera självständigt.

 

Tänk på att dina mål påverkas av yttre faktorer. Är ditt mål till exempel att “få A på nästa tenta” påverkas dina möjligheter att nå ditt mål inte bara av din egen insats, utan även av vilka frågor din lärare valt att ta med.

Ett liknande mer passande mål kan då vara: att ha en bra takt på inläsningen så jag endast behöver repetera veckan innan tentan.

Fyll nu i dina mål med kursen

Mål 1

Mål med kursen

Mål 2

Mål med kursen

Mål 3

Mål med kursen

Mål 4

 

Close Menu