Mål och stödanteckningar

Övningar är en plats där du kan hitta övningar som hjälper dig med arbetet med kursen. den första övningen handlar om att hitta mål för den här kursen.

Fundera själv vad du vill få ut med den här kursen och vad du tycker är viktigt. det kan vara att få bättre organisering på ditt skolarbete, få bättre betyg i ett visst ämne eller att slippa stressa inför inlämingar och inte alltid göra alla uppgifter i sista minuten.

Övningarna sparas automatiskt och finns med dig under kursens gång.

Fundera ut vad du själv vill ha ut av kursen. Få tips och fyll i det genom att klicka på mina mål

Close Menu