Problemlösning

Problem solving

Problemlösningsmodellen bygger på 5 steg:

 

  • Beskriv problemet så tydligt som möjligt
  • Försök komma på så många lösningar som möjligt
  • Utvärdera lösningarna och välj den som verkar mest attraktiv
  • Genomför lösningen
  • Utvärdera resultatet

 

1. Beskriv problemet

Det är viktigt att beskriva problemet så klart som möjligt eftersom beskrivningen kommer att påverka lösningarna. lägg extra tid på detta och försök se problemet från olika håll så att du lättare kan se vad som är det grundläggande problemet eller den viktigaste delen av problemet.

Tips! du kan göra rutorna större genom att dra i högra hörnet i skrivrutonarna.

Problembeskrivning

2. Försök komma på så många lösningar som möjligt

I den här fasen ska du komma på så många lösningar som möjligt och skriva ned dem på papper. det är viktigt att också omöjliga lösningar skrivs ned. försök att inte bromsa dig själv med tankar som “men det går ändå inte” eftersom du ändå kommer utvärdera de här lösningarna i nästa fas. genom att vara så kreativ som möjligt och komma på även lösningar som verkar dåliga kan du få nya perspektiv och nya sätt att ta dig an utmaningar. var noga med att alltid ha med icke-lösningen, det vill säga att låta saker vara som de är idag.

Kom på så många lösningar som möjligt! både bra och dåliga!

3. Utvärdera lösningarna och välj den som verkar mest attraktiv

Försök värdera lösningarna efter vilken som antagligen kommer att ge det bästa resultatet. det kan också vara värt att fundera på om någon lösning gör det mer sannolikt att du kommer att göra det. om någon lösning verkar roligare än någon annan kan det hjälpa dig att komma till skott. ibland kan det ju vara bättre att komma igång än att göra det som egentligen är bäst.

Välj den lösning som du tycker är mest attraktiv

4. Genomför lösningen

Nu när du har valt ut en lösning gäller det att planera och genomföra lösningen. kan du börja ta tag i problemet direkt? använd din kalender och din att-göra-lista för att planera in och sedan genomföra din lösning av problemet.

5. Utvärdera resultatet

Det är viktigt att du utvärderar resultatet som lösningen gav. det kommer ge dig viktig information inför andra liknande situationer och dessutom kan du känna dig nöjd när du är färdig.

Close Menu