Snabbläsning

När du studerar är det möjligt att du ibland önskat att du kunde läsa lite snabbare. Beroende på det material du läser kan det vara bra att använda snabbläsning för att snabbt få en överblick över materialet. Med träning kan du också öva upp din färdighet för att klara av att läsa snabbt med bibehållen förståelse av det du läser.

 1. Ta tid på din nuvarande läshastighet

  Snabbläsning 1Ett bra sätt att börja är att ta tid på hur snabbt du läser just nu.

  Ta fram din telefons stoppur och läs några sidor för att se hur snabbt du läser just nu. Räkna sedan ut ett genomsnitt som blir din nuvarande läshastighet.

 2. Ta bort distraktioner

  Snabbläsning 2Ett bra första steg för att öka din läshastighet är att minska distraktioner när du läser.

  Använd de distraktionstips som du tyckte var användbara

 3. Justera hastigheten beroende på materialet

  Snabbläsning 3Det kommer alltid vara så att vi förlorar en del förståelse när vi ökar vår läshastighet. Så det är bra att innan du börjar läsa fundera, hur viktigt är att jag förstå allt i texten?

  Pröva till en början att snabbläsa “onödig” litteratur såsom morgontidningen snarare än läroboken du behöver kunna inför tentan.

 4. Skumma för att hitta de viktigaste delarna i texten

  Snabbläsning 5Det finns ofta stycken som är viktigare än andra när du läser. Ett bra tips är att först snabbt skumma igenom en text för att hitta vilka delar som är viktigast att läsa noggrant.

 5. Träna dig själv i att läsa vidare även när du hittar svåra ord du inte förstår

  En av anlednignarna till att vi läser långsamt är att vi ofta går tillbaks och läser om ord vi inte förstår.

  Ofta klarar vi av att förstå syftet med texten utan ordet så om vi vill öka hastigheten är det bra att träna oss själva i att läsa vidare

  Använd gärna ett papper som du drar lodrät ned längs sidan när du läser.

 6. Sluta läsa för dig själv

  Snabbläsning 6Vi har alla lärt oss från skolan att ljuda ut våra ord när vi läser.

  Det är så vi lärt oss läsa men tyvärr begränsar det hur snabbt vi kan läsa

  Egentligen begränsas vår läshastighet av hur snabbt vi kan röra våra ögon på sidan, vilket är extremt snabbt.

  Men för många har vi lärt oss att “läsa upp” orden i huvudet vilket sänker vår hastighet.

  För att bryta den här vanan är det första steget att vara medveten om den.

  Öva på att visualisera ett ord när du ser det , snarare än att ljuda ut ordet i ditt huvud och sedan visualisera det.

  Det kan hjälpa att fokusera på nyckelord och hoppa över andra , eller att prova på att nynna för dig själv eller räkna ” 1,2,3,4 ” upprepade gånger för att förhindra att ljuda ord vi läser.

  En annat bra knep är att sätta fingret för munnen och hålla den där medan du läser.

 7. Använd din hand för läsning

  Snabbläsning 7När du började lära dig läsa använde du din hand för läsning.

  Det här är faktiskt en jättebra teknik för att öka läshastigheten.

  Fortsätt med denna teknik och låt din hand leda dina ögon när du läser.

 8. Spendera kortare tid med att läsa baklänges

  När du byter från en mening till en annan rör sig dina ögon med samma hastighet bakåt ( höger till vänster) som framåt ( vänster till höger ) . Försök att direkt fokusera ögonen på nästa mening för att öka din läshastighet.

 9. Öva på att läsa flera ord

  För att läsa snabbt, måste du läsa grupper av ord eller hela meningar.

  Försök att fokusera på mitten av raden när du läser. Låt inte ett ord ta form innan du går vidare till nästa ord. Efter en månad av intensiv träning kommer du kunna hoppa över många ord utan att missförstå texten.

  När du har klarat av detta, koncentrera dig då på mitten av sidan , inte mitten av raden.

 10. Fortsätt träna på snabbläsning

  Snabbläsning 10Snabbläsning en färdighet som kräver en hel del övning . Pröva att läsa på en nivå som är lite för snabbt för att vara bekvämt. Planera också in att regelbundet öva på snabbläsning.

 11. Ta tid på dig själv

  Snabbläsning 11Efter en veckas träning, ta tid på din hastighet på nytt. Gör detta regelbundet, och belöna dig själv varje gång din läshastighet ökar!

 12. Ha arbetspass i snabbläsning på 20 minuter

  Snabbläsning 12Om du känner att du fortfarande vill läsa mer, gå inte tillbaka till boken förrän du har haft en paus.

 13. Ha ett klart syfte med läsningen

  Snabbläsning 13Ha klart ditt eget syfte innan du börjar läsa . Läser du för nöjes skull eller för information?

  Om du läser om information, ange ditt syfte , som antingen kommer att vara:

  • Att hitta specifik information , eller
  • Att förstå vad meningen med texten är

  Ha ett SMART mål med din läsning . SMART står för : specifikt, mätbart , uppnåeligt , realistiskt och tidsbundet.

Om du vill träna snabbläsning kan du här fylla i dina tider.

För att räkna ut hur många ord du läser per minut. Ta tid på din läsning och räkna hur många sidor du läser

Ränka ut det genomsnittliga antalet ord per sida genom att räkna ut hur många ord det finns på en rad gånger antal rader på sidan

Första läsning. Antal ord per minut

Andra läsning. Antal ord per minut

Tredje läsning. Antal ord per minut

Fjärde läsning. Antal ord per minut

Femte läsning. Antal ord per minut

 

Close Menu