Del 1 Introduktion

 

Välkommen till SMART Studying

mountaintraveller

Varmt välkommen, du har precis tagit det första steget mot mer effektiva studier!

Vi kommer börja med att:

 • Ge dig en introduktion till kursen.
 • Berätta hur du får ut så mycket som möjligt av SMART Studying.
 • Förklara hur du optimerar din organisation och uppmärksamhet.

Du kan läsa klart den här delen av kursen redan idag!

Den här delen är en av åtta delar. Varje vecka kommer du få tillgång till nya delar. Räkna med att det kan ta ungefär en till två veckor att gå igenom en del. Den här veckan kommer vi jobba med del ett och två.

Vem är den här kursen till för?

computer

Den här kursen är bra för alla, men den är extra bra för dig som har svårigheter med organisering och uppmärksamhet.

Kanske har du ADHD, koncentrationssvårigheter eller så är du bara i behov av mer struktur i din vardag.

Oavsett vad så kommer du uppnå en märkbar förändring i dina studier och ditt liv med SMART Studying!

Så når du dina mål med SMART Studying!

cloudlight

Du har redan dina verktyg för organisering- din mobiltelefon och din dator. Det vi kommer göra i den här kursen är att lära dig använda dem för att göra din vardag mer lätthanterlig!

 

Vinn tid till det du vill göra!

time

Se din medverkan i den här kursen som en investering. För all tid och engagemang du lägger ner under de här veckorna kommer du få utdelning i form av ett friare liv med mer kontroll!

Vi tror att det är bra om du ägnar minst 30 minuter för att komma igång med varje ny del. Det bästa är om du också gör de tillhörande övningarna inom ett par dagar. Det är förstås inte alltid möjligt, men så långt det går rekommenderar vi dig att arbeta utefter den här metoden.

Sju steg mot en organiserad tillvaro!

organize1

Eftersom du snart ska gå igenom de olika stegen i kursen ska vi försöka vara så kortfattade som möjligt, men det kan vara bra att ha lite koll på ungefär vad som kommer ske de kommande veckorna.

 • Kursen är indelad i åtta delar.
 • Till varje del finns en informationstext där du kommer lära dig använda olika applikationer.
 • Varje del kommer följas upp av ett antal frågor och uppgifter.
 • Du kommer få tillgång till en ny del varje vecka.

Under programtiden kommer vi finnas där och hjälpa dig! Se till att utnyttja den hjälpen och fråga alltid om det är något du undrar över.

Teknik

Som vi tidigare nämnt kommer din mobiltelefon och dator vara dina främsta verktyg under den här kursen.

Du kanske redan har bra koll på hur tekniken kring applikationer och elektroniska kalendrar fungerar, om inte kommer du lära dig detta i våra teknikavsnitt.

En interaktiv kurs

Det här kommer vara en interaktiv kurs. Vilket betyder att du kommer få uppgifter medan du läser de olika delarna. Det kan till exempel vara att ladda hem en applikation eller lägga in en påminnelse i din mobilkalender.

Uppgifterna kommer vara små och lättbegripliga. Ibland kommer vi be dig gradera hur användbara du tycker olika sidor har varit.

 

Hemläxor

Hemläxor får du i slutet av varje del. Dessa kommer vara mer tidskrävande än uppgifterna du fått under själva textdelen. När du genomfört hemläxorna och svarat på de tillhörande frågorna får du tillgång till nästa del!

I den här delen är hemläxorna:

 • Sätt upp egna mål för kursen.
 • Svara på hemuppgiftsfrågor.

När du fyllt i svar på alla frågorna kan du skickar du de till din mentor för att få tillgång till nästa del.

Applikationer

Vissa applikationer kommer följa med under hela kursens gång. Två exempel på sådana är:

 1. Kalenderapplikationer
 2. Listapplikationer

I slutet av varje del presenteras ytterligare en applikation. Dessa applikationer är inte nödvändiga för att du ska kunna genomföra kursen, men vi tycker att det är bra om du prövar dem ändå!

 

Sammanfattning

I den första delen har vi gått igenom kursens upplägg:

 • Kursen bygger på åtta delar.
 • I dessa sju delar kommer du få lära dig hur du använder elektroniska verktyg för att få dina studier att fungera.
 • Det viktigaste för att du ska lyckas med kursen är att du är motiverad och lägger ner tid.
 • Kursens huvudsakliga mål är att du ska få in rutiner angående organisering i vardagen.

 

Veckans extra-app N-back

n-back

Under kursens gång kommer vi i slutet på delarna presentera veckans extra-app. N-back och de andra applikationerna som kommer att finnas med som extra-applikationer i programmet är någonting som du själv får bestämma om och hur mycket du vill använda. Samtidigt är applikationerna utvalda för att vara användbara. Vissa av applikationerna kanske du tycker extra mycket om medan du inte tycker att andra applikationer är lika användbara.

N-back

N-back är ett spel som du kan ladda hem gratis till din smartphone. Spelet kommer vara lite olika ut beroende om du har en iphone eller en android-telefon. N-back går ut på att komma ihåg vilken position eller antal en figur hade föregående gång den visades och då trycka på rätt knapp. Spelet börjar relativt enkelt med att du ska komma ihåg vilken position eller antal det var föregående gång men blir snabbt svårare när du ska komma ihåg flera led bakåt.

Spelet är förvånansvärt roligt att spela och tränar samtidigt arbetsminnet. Arbetsminnet är det minne som vi använder när vi ska komma ihåg saker under en kort tid. Forskning visar att just N-back spel har visat sig vara användbart för att förbättra arbetsminnet samt att den som tränar spelet efter att ha spelat kan få högre poäng på test som mäter begåvning. Vi har därför valt att ha detta spel som första app i denna kurs. Detta så att du ska ha möjligheten att kunna träna ordentligt på spelet under de kommande åtta veckorna.

Spelet kanske ser lite grått och tråkigt ut men är knepigt och bra träning. Spela gärna när du har ledig tid!

Försök att se användandet av N-back som ett roligt spel och träna t.ex. när du väntar på bussen eller i andra situationer när du har en stund över. Ett tips för att få bättre resultat kan vara att stänga av eventuell musik som du har igång när du spelar.

Instruktioner för hur du hämtar hem och spelar N-back

Iphone

 • Ladda hem N-Back2 lite
 • 1. Sök på App-store efter N-back2 lite.
 • 2. Ladda hem programmet och spela.

 

Android

 • Ladda hem Brain N-back
 • 1. Sök på App-store efter Brain N-back
 • 2. Ladda hem programmet och spela.

När du har prövat veckans app, gå vidare till hemläxorna som finns på nästa sida.

Vi stöttar dig

Du kommer få all den stöttning du behöver i ditt arbete. Under programmets gång kan du alltid höra av av dig via meddelanden till våra psykologer via en applikation som heter Telegram.

Telegram

Med hjälp av appen Telegram kan du skicka meddelanden som är krypterade till din psykolog. Anledningen till att vi väljer att använda oss av telegram är just säkerheten. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du kontaktar din psykolog.

För att komma igång, börja med att ladda hem appen och gå till  http://telegram.me/psychologists.

Din psykolog kommer svara när du skickar meddelanden till @psychologists

Här kan du ladda hem Telegram till din iphone eller Androidtelefon.

iOS

Android

Ta kontakt med din psykolog

Ett bra första steg är att skicka ett meddelande till din psykolog så han eller hon vet att du har kommit igång med programmet och kan finnas där för att stötta dig.

Här är ett exempel på vad du kan skriva.

Hej! Jag har just börjat med SMART Studying Jag hoppas att du kan finnas där för att stötta mig under tiden jag går programmet.

Hemläxor 1

Vad gör du för att undvika sociala situationer som du upplever som jobbiga?
Vad har du för mål med programmet?

Vi ber dig nu att skriva ner vilka mål du har med det här programmet. Gör såhär

Följ vår länk och ladda hem vårt arbetsbladScreenshot 2015-08-18 22.37.52

Du kan ladda hem arbetsbladen som word-dokument och skriva i dem direkt eller spara filen som PDF och sedan skriva ut den och skriva ner med en penna. Senare i delen kommer du arbeta vidare med fler övningar från dokumentet.

 • Ladda hem dokumentet och skriv på datorn eller skriv ut och använd en penna.
 • Skriv ner fyra mål som du har med programmet och om målen är långsiktiga eller kortsiktiga
 • Skriv sedan ned hur du själv i framtiden kommer bli hjälpt av att nå dessa mål

Exempel:

Här är några exempel på mål:

 • Få mer tid över till familj och vänner.
 • Stressa mindre genom ökad struktur.
 • Lära mig använda min smartphone för organisering.
 • Sluta skjuta upp saker.
 • Lära mig använda “Att göra listor”.
 • Hitta ett fungerande system för påminnelser.

Här är exempel på hur du kan bli hjälpt i framtiden av att nå dina mål

 • Jag kommer känna mig lugn kring mina studier och kommer hitta en balans mellan studier och fritid. Det kommer göra att jag mår bättre och kan ha en roligare studietid och lyckas med mitt mål att klara min utbildning.

Snyggt jobbat! Spara ditt dokument/ papper över dina mål.

På följande sida kommer några kunskapsfrågor. Efter det kan du skicka in dina svar från delen och gå vidare till nästa del.

1. Vem är den här kursen till för?

 a) Bara den som har ADHD

 b) Vem som helst

 c) Den som har problem med uppmärksamhet och organisering av sina studier

2. Vad är den viktigaste faktorn som påverkar hur bra det kommer gå med kursen?

 a) Hur mycket tid jag lägger ned på kursen

 b) Hur stora svårigheter jag har med organisering och uppmärksamhet

 c) Hur duktig jag är på teknik

3. Vad är vårt viktigaste mål med den här kursen?

 a) Att lära ut ny teknik

 b) Att hjälpa dig få en fungerande rutin för att organisera din vardag och ge dig verktyg för att förbättra din uppmärksamhet

 c) Att lära dig använda en smartphone

Rätt svar: 

1:c
2:b
3:b