Välkommen till Smart Studying!

Du har precis tagit ditt första steg mot mer effektiva studier. 

Den här kursen är bra för alla, men extra bra om du har svårigheter med organisering och uppmärksamhet. Oavsett om du har ADHD, koncentrationssvårigheter eller bara behov av mer struktur i din vardag så kommer du kunna uppnå en märkbar förändring i dina studier och ditt liv genom att gå Smart Studying. 

Del 1

I första delen kommer du få en introduktion till kursen. Målet är att du ska hitta bra rutiner för att organisera och strukturera din vardag, samt hitta tekniker för att optimera din uppmärksamhet. Du kommer arbeta med varje del i programmet under en till två veckors tid. Första delen är en introduktion och går att göra klart redan idag. När du gjort klart en del och skickat in övningarna får du sedan tillgång till nästa del. Under programmets gång arbetar vi i sju steg mot en mer organiserad tillvaro. 

Hur du får ut så mycket som möjligt av kursen

Smart Studying kommer ge dig en metod för att nå dina mål. Varje avsnitt inleds med en teoridel. Du arbetar sedan praktiskt med teorin genom att göra de praktiska övningarna.  

För att få ut det mesta av programmet bör du ägna minst 30 minuter åt att komma igång med varje ny del. Det bästa är också att du direkt kommer igång att arbeta med övningar som hör till varje del. Den tid och det engagemang du investerar i att arbeta med kursen kommer du få tillbaka som utdelning i form av ett friare liv. Vi finns här för att stötta dig under tiden du går programmet. 

Du kommer få prova många olika appar och tekniker för att få ordning på ditt liv. Vilka som passar dig och som du vill fortsätta använda bestämmer du sedan själv. 

 

Steg 1

Ladda ner Telegram och skicka oss ett meddelande! 

Appen telegram tillåter dig att skicka krypterade meddelanden till din mentor. 

Här kan du ladda hem telegram till din dator och/eller mobil 

Börja med att skicka oss ett meddelande så att vi vet att du har kommit igång med programmet. 

Gå till http://telegram.me/psychologists. Ett exempel på vad du kan skriva är:

 “Hej! Jag har precis börjat med SMART Studying. Jag hoppas att du kan finnas där för att stötta mig under tiden jag går programmet”. 

Vi har tystnadsplikt och raderar chathistoriken regelbundet. 

Övning 1

Vilka är dina mål med programmet?

Den första övningen och hemläxan går ut på att skriva ner vilka mål du har med programmet. 

Vi tänker till naturen oftast kortsiktigt, men att sätta mål hjälper oss att tänka långsiktigt. Vilka mål skulle göra ditt liv bättre?  

Smarta mål

För att vi ska kunna nå våra mål behöver de vara realistiska. Om jag aldrig tränat marathonlöpning och är 25 år, så är det osannolikt att jag skulle kunna springa ett marathon lika snabbt som en elitidrottare. En metod som kan hjälpa oss att sätta realistiska mål kallas SMARTA mål. Mål kan vara långsiktiga och kortsiktiga. För att nå långsiktiga mål är det oftast bra att dela upp dem i mindre delmål. 

 • SPECIFIKA : Bra mål vi kan nå är specifika, som " Jag ska äta frukost, lunch och middag för att orka dagarna bättre"
 • MÄTBARA : Det ska gå att mäta framstegen mot målet, då kommer vi också vara mer motiverade att jobba för att nå vårt mål
 • ACCEPTERAT: Det är mitt mål och jag vill nå det för att mitt liv kommer bli bättre då
 • REALISTISKT: Jag kommer kunna klara att nå målet
 • TIDSBESTÄMT: Jag har en tydlig tidsram för mitt mål, till exempel en vecka, en månad, ett år....

Mina Mål

Nu ska du få arbeta med att bestämma dina egna mål för programmet. Tveka inte att kontakta oss på Telegram om det känns svårt. Ladda ner arbetsbladet, du kan fylla i det antingen på dator eller för hand. Skicka det sedan till oss med hjälp av Telegram. Skriver du för hand kan du fota av arbetsbladet med mobilen och skicka till oss. Till höger finns en lista med några exempel på mål, men det viktigaste är att du sätter dina mål som är viktiga för dig och kommer göra ditt liv bättre. 

 • Stressa mindre genom ökad struktur
 • Få mer tid över till vänner och familj
 • Använda min smartphonekalender
 • Sluta skjuta upp saker
 • Lära mig att använda "Att göra listor"
 • Hitta ett fungerande system för påminnelser

Snyggt jobbat med del 1!

Utvärdering av del 1

Hjälp oss gärna att förbättra programmet genom att fylla i utvärderingen, den tar bara några minuter att göra 

 

Nu har du klarat
10%
Close Menu